Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2013

7449 88f4
Nie biegnij za szybko przez życie bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
7498 c295
Zwyczajne kłamstwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i niestety poważną chorobą całego świata. Spotkacie ją zarówno u niecywilizowanych plemion jak i w kulturalnych krajach. Mówienie prawdy, a w konsekwencji wyniesienie człowieka na poziom autorytetu, zmienią całkowicie charakter człowieka i charakter narodu. Dlatego ciąży na nas obowiązek by zrobić wszystko co można, aby wpoić chłopcom poczucie honoru i nauczyć ich prawdomówności. 
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
7566 178e
Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem. 
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
7640 144f
Ze szczytu można dojrzeć jak wszystko jest małe. Tutaj nasze zwycięstwa i smutki przestają być ważne. To co zdobyliśmy i co straciliśmy zostaje w dole. Ze szczytu góry widzisz jak wielki jest świat i jak szeroki horyzont.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
8609 cbed
Odnajdziesz swoją drogę, jeśli nie będziesz się wpatrywał w siebie. Wyjdź z siebie! Jeśli pozostaniesz w porcie nie poznasz bezkresnego morza.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
8940 32f5
Szaleństwo nie jest niedorzeczne: otóż im bardziej szalone, tym bardziej logiczne, tym bardziej wyrafinowane, tym bardziej wymowne, tym bardziej olśniewające.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
7187 3086
I always said that books could take you to another world.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
7286 3504
...zróbmy coś szalonego , tak razem....
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme

July 12 2012

7426 81a0 500
weeds
Reposted fromzamulasz zamulasz

March 24 2012

8601 a526
Bitch is a noun.
Reposted fromwhim whim
8569 a0c2
twice...
Reposted fromserialowa serialowa
8495 786b
I don't like dealing with things...
Reposted fromserialowa serialowa
8278 0c58 500
Doug: "I would like to go to heaven and have drinks with cool people I never got to met"
Reposted fromserialowa serialowa
8201 c91f
Reposted bymydlanyrozpylacz mydlanyrozpylacz
8196 e5d5
Reposted byzamulasz zamulasz
8192 46e2
Reposted bymrrru mrrru
8181 895f
8173 80df
8170 a61d
8163 32d3
Reposted bywruchujednostajniepopierdolonymmrrrumartynkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl