Tumblelog by Soup.io
 • opitz
 • femmefatale
 • cindefuckingrella
 • cmn
 • try2beunusual
 • dice
 • czerskie
 • whim
 • serialowa
 • sassygoat
 • mydlanyrozpylacz
 • zuazuzanna
 • quixoticelixer
 • Pinkpills
 • malinakarolina
 • lovemeorhateme
 • dancingwithaghost
 • olllo
 • greens
 • puszdebaton
 • dobmarley
 • smokebigbang
 • heartofweed
 • co0lb3es28
 • hydrosphere
 • greendaemon
 • TonyLightsUp
 • Yeanette
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

July 27 2017

7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viakregoslupkota kregoslupkota
1986 633f 500
Reposted fromexistential existential viaMezame Mezame
8673 b047 500

brxkenpetal:

this picture deserves endless notes

7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadouxsouvenirs douxsouvenirs
1897 593f 500
Reposted fromkrzysk krzysk

July 26 2017

0555 e770
Reposted fromzciach zciach viapassionative passionative
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viapassionative passionative

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viapassionative passionative
9745 5548
Reposted fromrisky risky viakedavra kedavra
Bo w przyjaźni jest pewien rodzaj zakochania, taka fascynacja drugą osobą, że się chce z nią spędzać czas, robić z nią kolejne nowe rzeczy, wybierać bycie z nią zamiast z kimś innym.
— Ewa Konarowska
Reposted fromavooid avooid viakedavra kedavra
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viakedavra kedavra
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viakedavra kedavra
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaschokoladehimmel schokoladehimmel
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Reposted fromlaurensyikes laurensyikes viaCannonball Cannonball
Ktoś znów wczoraj mówił mi:
Trzeba przecież kochać coś, by żyć..
Reposted fromlavendowy lavendowy viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl