Tumblelog by Soup.io
 • opitz
 • femmefatale
 • cindefuckingrella
 • cmn
 • try2beunusual
 • dice
 • czerskie
 • whim
 • serialowa
 • sassygoat
 • mydlanyrozpylacz
 • zuazuzanna
 • quixoticelixer
 • Pinkpills
 • malinakarolina
 • lovemeorhateme
 • dancingwithaghost
 • olllo
 • greens
 • puszdebaton
 • dobmarley
 • smokebigbang
 • heartofweed
 • co0lb3es28
 • hydrosphere
 • greendaemon
 • TonyLightsUp
 • Yeanette
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaPicki91 Picki91
1315 367e 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
Reposted fromZircon Zircon viazelbekon zelbekon
Jak ma pokochać kogoś innego skoro myśli, marzy i śni wyłącznie o nim? 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaZircon Zircon
9777 a3d6 500
Reposted fromgket gket viaZircon Zircon
Chciałabym wierzyć, że spadająca gwiazda wskaże mi drogę do Twojego serca. A Ty znajdziesz miłość do mnie pod choinką. W tle będziemy czuć zapach goździków, zaśpiewamy kolędy i odnajdziemy szczęście. Chciałabym wierzyć, że zdarzy się cud, a życie sprawi prezent. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabeliveinme beliveinme
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viabeliveinme beliveinme
0357 1853
Reposted fromdreamlike dreamlike viabeliveinme beliveinme
6791 c31d
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabeliveinme beliveinme

December 16 2017

Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

December 06 2017

4513 6406
Reposted fromkarahippie karahippie viaseasons seasons

December 05 2017

4202 93b1
Reposted fromzciach zciach viawasnae wasnae
she is water. powerful enough to drown you  soft enough to cleanse you  deep enough to save you.
— adrian michael
Reposted frominzynier inzynier viawszystkodupa wszystkodupa
O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki.
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl