Tumblelog by Soup.io
 • opitz
 • femmefatale
 • cindefuckingrella
 • cmn
 • try2beunusual
 • dice
 • czerskie
 • whim
 • serialowa
 • sassygoat
 • mydlanyrozpylacz
 • zuazuzanna
 • quixoticelixer
 • Pinkpills
 • malinakarolina
 • lovemeorhateme
 • dancingwithaghost
 • olllo
 • greens
 • puszdebaton
 • dobmarley
 • smokebigbang
 • heartofweed
 • co0lb3es28
 • hydrosphere
 • greendaemon
 • TonyLightsUp
 • Yeanette
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viasgrialux3 sgrialux3
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty viaazazel azazel
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaazazel azazel
5738 c0ed

Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaazazel azazel
Reposted fromliteon44 liteon44 viashitsuri shitsuri
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viapersona-non-grata persona-non-grata
7239 7382
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viabanshe banshe

June 21 2017

Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
6376 70c6 500
Reposted fromFlau Flau viakentoquer kentoquer
2240 4a36 500
Reposted fromverronique verronique viasadporn sadporn
2438 b490
Reposted fromtfu tfu viahalucine halucine
6207 c9e7
Reposted fromtfu tfu viadrugs drugs

June 20 2017

4988 a6aa 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
7387 ef0c 500
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl