Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

7316 e70b 500
Reposted frompsychedelix psychedelix

July 30 2018

7841 93ad
Reposted frompsychedelix psychedelix

February 25 2015

4086 64ff 500

bathinginkerosene:

That’s triply

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

December 02 2014

9754 ba21 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

October 25 2014

7402 2fda

August 13 2014

Reposted fromsadurday sadurday viarichardth richardth

August 03 2014

8575 8608
Reposted frommartynkowa martynkowa viabitchplease bitchplease

July 22 2014

6764 548a
Reposted fromdayum-strider dayum-strider viathe-devil the-devil

July 21 2014

6840 9a53
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning
5410 5978
Reposted fromgreendaemon greendaemon
5416 d76e
Reposted fromgreendaemon greendaemon
5421 dc30
Reposted fromgreendaemon greendaemon
5434 56f2
Reposted fromgreendaemon greendaemon
5963 15bd
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viagreendaemon greendaemon

April 21 2014

Mesajah zaśpiewa w Siedlcach fot. facebook Mesajah, właściwie Manuel Rengifo Diaz, znany również jako Manolo – polski wokalista reggae, dancehall, raggamuffin, współzałożyciel zespołu Natural Dread Killaz.

We wrześniu 2008 ukazał się debiutancki, solowy album artysty "Ludzie prości" oraz promowany singlem Każdego dnia. W lutym 2012 ukazała się druga płyta wokalisty zatytułowana Jestem stąd. Teksty utworów zawartych na płycie stanowią komentarz społeczny Mesajah’a – są to czasem krytyczne, a czasem pozytywne opinie dotyczące świata i relacji międzyludzkich.

Wokalista reggae wystąpi w Siedlcach, w Pubie „5 sztuk” 25 kwietnia o godzinie 19.  Bilety w cenie 18 i 25 złotych. Portal siedlce24.pl objął patronatem medialnym koncert wokalisty.
— Koncert
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

January 02 2014

3323 da61

Gooooooooooooooood ;oooooo

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

December 29 2013

3370 cbe4

(_U_)

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

October 18 2013

1497 c07a
yes, i will marry you!
Reposted frompuszdebaton puszdebaton

October 02 2013

2812 67ab
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

July 28 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl